Røa frisbeegolfbane

Ekeberg Sendeplateklubb bygger en ny frisbeegolfbane på Voksenjordet på Røa. Det ligger mellom Voksen kirke og Bogstad camping. Prosjektet er finansiert gjennom kronerulling (private donasjoner via sponsor.me) og Sparebankstiftelsen. Området er en blanding av åpne jorder og forholdsvis tett løvskog med stedvis fuktig skogsbunn. Hullene vi har planlagt vil by på varierte utfordringer med noen trange alleer, tekniske kast med høydeforskjeller og mer åpne, lengre hull. Planen er 18 hull med pro-utkast, hvor ni av disse i den sørlige delen av området også vil ha egne nybegynnerutkast, slik at det er mulig å gå en egen nihullssløyfe med enklere vanskelighetsgrad.

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å erstatte den nedlagte banen på Nordjordet i Frognerparken. Denne var en fin rekrutteringsbane. Enkelte av nedlagte Frogner Frisbeeklubbs medlemmer har funnet veien til oss. Vi leier Voksenjordet av Eiendoms- og byfornyingsetaten i Oslo kommune, og bygger en bane som vil være godt egnet til rekruttering, men som også vil by på spennende utfordringer for de mest etablerte spillerne.

Vi håper å ferdigstille alle hullene i løpet av 2020, og ha skilting og andre praktiske detaljer på plass i 2021.