Forny medlemskap

For oss som klubb setter vi stor pris på at du velger å fornye ditt medlemskap, slik at vi kan opprettholde medlemsmassen og det høye aktivitetsnivået. Vi forsøker hele tiden å ha tilbud til alle våre aktive medlemmer på alle nivåer, slik som klubbtur, klubbmesterskap, Onsdagsgolf og reisestøtteordninger, slik at det er klart at man får mest igjen for å være medlem nettopp hos oss.

Årsmøtet fastsetter medlemsavgiftene hvert år. Per 2021 koster det 200 kroner å være medlem det første året, og deretter 400 per år. Unntaket er medlemmer i yngre, aldersbestemte klasser (under 18 år). Disse betaler aldri mer enn 200 per år. Betalende etter 1. oktober får gyldig medlemskap påfølgende år. Minst tre medlemmer i husstanden kvalifiserer til familierabatt. Da betaler man 200 kroner per medlem. Det gjelder fra og med andre år man er medlem (altså aldri mindre enn 200 kroner per år for et medlem). Vår definisjon av familie er rund nok til å omfatte stebarn man bor med, samt egne barn man har delt omsorg for eller ikke bor sammen med.

Ved starten av hver sesong sender medlemsansvarlig ut en faktura med KID-kode til alle som står i vårt medlemsregister. Ved betaling av denne oppdateres vårt register automatisk. Vi ber den enkelte selv endre beløpet dersom det er snakk om familiemedlemskap. Da vil medlemsansvarlig oppdatere registeret manuelt.

Husk at om du ønsker å spille Norgescup, Ultimateserien eller NM, så må du også betale lisens på 250 kr (per 2021) gjennom Norges Amerikanske Idretters Forbund, som gir deg gode forsikringsvilkår. Betalingsinformasjon vil bli tilsendt deg når vi har mottatt din betaling og beskjed om at du behøver lisens. En slik beskjed kan gis på medlemmer@ekebergsk.com. Alle spørsmål knyttet til medlemskap bør også rettes til denne epostadressen.

Husk også å fornye ditt PDGA-medlemskap om du er medlem. (Du kan bli medlem samme sted.)

Legg igjen en kommentar