Reisestøtte

I Ekeberg Sendeplateklubb ønsker vi at flest mulig medlemmer skal få oppleve gleden ved å konkurrere på ulike nivåer. Vi er både en breddeklubb og en klubb med medlemmer på høyeste nasjonale nivå.

I styret har vi diskutert hvordan vi kan stimulere flere spillere til å ta det neste steget konkurransemessig, enten i sin første norgescupturnering eller i sin første utenlandsturnering. Etter hvert har vi kommet opp med ulike reisestøtteordninger for turneringer, som i dag utgjør en tretrinnsmodell. Vi støtter også ultimatelaget vårt økonomisk. Ordningen har et begrenset budsjett, som brukes opp etter førstemann til mølla-prinsippet. Felles for alle deler av ordningen er at den er forbeholdt medlemmer som ikke bare har betalt medlemsavgift til klubben, men som representerer Ekeberg SK i turneringer, altså at spilleren løser sin lisens som ESK-spiller, ikke for en annen klubb.

Vi tar forbehold om at årsmøtet vedtar videreføring av reisestøtteordningen i budsjettet. Årsmøtet avholdes i mars hvert år. Søknader om støtte mellom nyttår og årsmøtet må derfor innvilges med forbehold fram til årsmøtet er overstått.

Trinn én – steget inn i Norgescupen og NM

Svært mange av våre medlemmer kommer inn i det regionale frisbeegolfmiljøet gjennom Onsdagsgolfen på Ekeberg og de andre ukesgolfene. Her møter de alt fra hobbyspillere til norgesmestere og europamestere. De som hevder seg der holder vanligvis et bra nivå i Norgescup- og NM-sammenheng. Vi som har spilt lenge vet hvor inspirerende, sosialt, lærerikt og utfordrende det er å reise til andre, og ofte mer krevende, baner i andre byer og konkurrere i Norgescup og NM. Derfor har vi en ordning hvor klubben i praksis dekker påmeldingsavgiften til våre spilleres første utenbys Norgescup eller NM (inkludert pargolf-NM). Spillere som søker ved å sende epost til post@ekebergsk.com med navn, turnering og kontonummer før turneringen er ferdigspilt, vil få tusen kroner av klubben uten andre krav enn at turneringen fullføres. Beløpet er ikke stort, men er en symbolsk gest for å vise at vi setter pris på at flere spillere tar steget og representerer Ekeberg Sendeplateklubb nasjonalt.

Hvem kan søke: Alle medlemmer som ikke har spilt utenbys Norgescup og/eller NM for ESK eller andre klubber.
Beløp: Tusen kroner.
Betingelser: Søke til styret per epost til post@ekebergsk.com før turneringsslutt. Fullføre turneringen.

Trinn to – steget ut av landet til de store turneringene

Klubben vår har i mange år vært blant de klubbene i landet med flest deltakere i Norgescup og NM. Noen har hevdet seg helt i toppen, og noen få har tatt steget med deltakelse i utenlands Eurotour, Majors og EM. Med den spillerbasen vi har hjemme i Norgescupen og NM, er det ingen tvil om at flere burde prøve seg spesielt i Eurotour i Nord-Europa. Her er nivået ofte vesentlig høyere enn i de mest prestisjefylte turneringene her hjemme, og mange finner det utrolig inspirerende å finne ut hvilket nivå de ligger på i forhold til europaeliten. Statistisk sett øker dessuten norske spillere oftest sin PDGA-rating etter spill i utlandet. Alle spillere i klubben kan søke om støtte inntil budsjettposten er uttømt, men hver spiller kan kun motta denne støtten to ganger per sesong. Støtten beløper seg på tre tusen kroner per turnering. Kravet er at turneringen er på minst Eurotour B-Tier-nivå, at det søkes per epost til styret med kontonummer før turneringen er ferdigspilt, samt at det sendes en epost til styret med en kort rapport til våre nettsider om opplevelsen, inkludert minst ett bilde. På den måten håper vi den enkeltes erfaring kan inspirere flere til å ta steget ved å lese om det på våre nettsider. Det er åpent for at flere som spiller samme turnering sender felles rapport. Midlene utbetales ikke før rapporten er innsendt. Fra 2016 inkluderer denne ordningen også Ekeberg-spillere som representerer landslaget i ultimate i EM og VM. Også for disse er det felles rapport som er kravet. Og fra 2017 gjelder ordningen også Eurotour som arrangeres utenbys i Norge.

Hvem kan søke: Alle som representerer Ekeberg Sendeplateklubb.
Beløp: Tre tusen kroner per turnering.
Betingelser: Søke til styret per epost til post@ekebergsk.com før turneringsslutt. Fullføre turneringen. Minst Eurotour B-Tier i utlandet (diskgolf). EM og VM i ultimate. Sende rapport med bilde per epost for publisering på nett.

Trinn tre – elitestipend

De største internasjonale turneringene krever i praksis at man er borte rundt en uke, og i enkelte tilfeller må reise langt med fly. Selv om vi gir støtte i henhold til trinn to i vår ordning, så er det allikevel en svært dyr opplevelse for en spiller å skulle spille f.eks. VM eller EM.  Vi har derfor et elitestipend til den Ekeberg-spilleren som ved årsskiftet er høyest ratet i PDGA. Dersom flere har samme rating, deler de som søker stipendet. Stipendet skal benyttes fritt til turneringer på nivåene Major, EM og VM. Til andre turneringer vises det til trinn to i ordningen vår. Beløpet er per 2022 på ti tusen kroner, og de øvrige kravene er de samme som for støtten på nivå to, altså å sende en rapport med minst ett bilde i etterkant samt kontonummer. Det er i utgangspunktet et krav at spilleren har over 970 i rating for herrer (eventuelt over 900 i rating i dameklassen, dersom vi får damespillere som satser internasjonalt). Hensikten med kravet er at klubben ikke skal forplikte seg til å betale ut elitestipend til spillere som ikke vil kunne kvalifisere seg til de største turneringene. Styret forbeholder seg allikevel retten til å gjøre unntak fra ratingkravet etter en særskilt skjønnsmessig vurdering. Vi mener det gir bra valuta tilbake til klubben ved å ha en stjernespiller som rapporterer fra sine opplevelser i konkurranse med verdensstjernene.

Hvem kan søke: Den/de i klubben som har høyest PDGA-rating ved årsskiftet, men over 970 for herrer og 900 for damer.
Beløp: Ti tusen kroner (med mulighet til å dele ut til både en damespiller og en herrespiller).
Betingelser: Søke til styret per epost til post@ekebergsk.com før turneringsslutt i aktuell turnering. Fullføre turneringen. Minst Major, EM eller VM. Sende rapport med bilde per epost for publisering på nett.

Påmeldingsavgiften til NC og NM for juniorer

Klubben dekker påmeldingsavgiften til alle Norgescup og NM i diskgolf for spillere i yngre, aldersbestemte klasser. Merk at denne ikke kommer i tillegg til støtten til første utenbys NC/NM (se over), men gjelder senere NC/NM-deltakelse.

Støtte til deltakelse i Ultimateserien

Ultimategruppa støttes gjennom at klubben dekker påmeldingsavgiften til alle turneringene i Ultimateserien.

Figuren nedenfor illustrerer målgrupper og virkemidler for vår «tretrinnsrakett» for reisestøtte.
Tretrinnsmodell for reisestøtte

Legg igjen en kommentar