Medlemskontingent 2014

Det har i dag blitt sendt ut en ny runde med mailer til våre medlemmer om betaling av medlemskontingent for året som vi nå er godt i gang med. Vi håper at alle vil fortsette sitt medlemskap i ESK,  og viser det ved å betale inn årets kontingent. Dette kan du lese mer om her(og betale med kort): http://www.ekebergsk.com/?page_id=1696.
Om du ikke har mottatt denne mailen så ta gjerne kontakt på post@ekebergsk.com.

Om du ikke er medlem, men kunne tenke deg det så bør du lese litt mer om det her: http://www.ekebergsk.com/?page_id=184. Vi hører gjerne i fra deg.