Onsdagsgolfen starter opp igjen 13. april

Oppmøtetid er kl 17.45 ved hull 2 som vanlig, og runden starter kl 18. Vi regner med at banen er fri for snø til da.

Det vil bli mando på hull 3 og 4 for å legge litt mer press på drive/innspill. Det er viktig å legge merke til at det ikke blir en forandring av tee eller kurv-plassering, og at dette ikke er den originale bane-layouten, men kun til onsdagsgolfen.

Mer info vil komme tidlig neste uke med nye scorekort m/regler og oppdatert banekart. Vi vil også informere om disse forandringene på onsdagsgolfen så møt opp kl 17.45.