Erstatning for banen på Frogner

Frisbeegolfbanen på Frogner har de senere år blitt spist opp fra flere kanter, nå sist med en kunstgressbane under bygging der to av hullene har vært. Frogner Frisbeeklubb har vært nedlagt i flere år, så ingen har egentlig tatt tak i situasjonen. Ekeberg Sendeplateklubb er så heldig å ha flere av de tidligere Frogner-medlemmene som våre medlemmer. Vi har siden 2016 påtatt oss å søke en erstatning for banen på Frogner på samme side av byen, fortrinnsvis med tanke på rekruttering og rekreasjon, men uten å utelukke det som konkurransebane så langt mulig.

Da våre opprinnelige planer om å flytte flere av hullene på den opprinnelige banen (samt øke med tre hull) til et tilstøtende område i Frognerparken ikke nådde fram, innledet vi en dialog med kommunen om andre mulige områder. I den forbindelse foreslo kommunen et svært lovende område på Røa, nærmere bestemt Voksenjordet mellom Voksen kirke og Bogstad camping. Dette er en kort t-banetur fra Frognerparken, og er et relativt flatt område med en blanding av løvskog og åpne sletter uten altfor mange andre brukere. Vi vurderer det som tilstrekkelig for å bygge en 18-hullsbane.

I vår har vi fått ja fra kommunen til å gå videre med planene om å bygge bane der. Både kommunen og den lokale velforeningen er svært positive til planene våre. Siden vi ikke er kjent i området fra før, så er planen å bruke 2017 til å teste ut en rekke alternative hull, slik at vi ved utgangen av året kan planlegge en helhetlig banedesign med en hensiktsmessig flyt. Da vet vi også mer om spesielle faremomenter for forbipasserende og andre brukere, behov for klipping og andre forhold som måtte være relevante. Ambisjonene er da å søke finansiering til en fullverdig 18-hullsbane for etablering i 2018, hvor minimum en sløyfe på ni hull er spesielt tilrettelagt for nybegynnere og barn (fortrinnsvis med egne utkastfelt).

Til utprøvingen benytter vi oss av de sju kurvene som har stått på Frogner gjennom årene. Derfor er nå de siste kurvene på Frogner fjernet. Dere vil derimot finne disse kurvene plassert litt ulike steder i området som skal bli Røa frisbeegolfbane i 2017, men ingen egentlig bane før tidligst i 2018.

Vi håper og tror at nærmiljøet, ikke minst skolene, vil vite å benytte seg av og sette pris på denne banen når den blir en realitet. Hvordan det blir med organisert aktivitet får vi komme tilbake til. Det som er helt sikkert er at Ekeberg Sendeplateklubb vil fortsette med å organisere Onsdagsgolfen på Ekeberg. Spørsmål om dette prosjektet kan rettes til styret på post@ekebergsk.com.

Det aktuelle området fra nord til sør: