Kunstgress på utkastfeltene på Ekeberg

Vi har startet en innsamling for å kjøpe nytt og granulatfritt kunstgress til utkastfeltene på Ekeberg! Håpet er å få dette gjort i løpet av våren.

Her trenger vi din hjelp til å spre ordet til alle som kan tenkes å ha interesse av denne helt nødvendige og kjærkomne oppgraderingen!

Du finner innsamlingen her:

https://sponsor.me/EkebergSendeplateklu